Dakwerken Rotterdam

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA)

Energie investeringsaftrek (EIA)

Wat is nou een Energie investeringsaftrek en wanneer komt u hiervoor in aanmerking? Hier wordt daar alles over uitgelegd.

Eerst een uitleg over hoe de energie investeringsaftrek (EIA) werkt. Wanneer u als ondernemer gaat investeren in een energiebesparende techniek of bedrijfsmiddel of duurzame energie dan kunt u van de gemaakte kosten 54,5% (2018) extra aftrekken van de fiscale winst. Hierdoor zal er minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betaald worden.

Dit zijn de kosten waarvoor de Energie investeringsaftrek (EIA) geldt

Wanneer u als een ondernemer gaat investeren in energiebesparende technieken of bedrijfsmiddelen of in duurzame energie kunt u een deel van de kosten aftrekken van de fiscale winst om zo minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te hoeven betalen. In 2018 bedraagt het 54,5% op de gemaakte kosten dat kan worden afgetrokken op de fiscale winst. Voor de winst van 2017 is dit 55% bij de winst in 2016 is dit 58% en voor 2014 en 2015 is dit 41,5%.

Dit zijn de verschillende kosten die in aanmerking komen voor de energie investeringsaftrek (EIA):

  • Aanschafkosten
  • Installatiekosten
  • Voortbrengingskosten
  • Kosten voor wijzigingen aan bestaande middelen
  • Kosten van advies over het middel

Dit is hoe de energie investeringsaftrek (EIA) werkt

Hier een voorbeeld over hoe de regeling werkt. In dit voorbeeld wordt een EIA van 54,5% gebruikt over de winst van 2018.

 

Er mag nu 54,5% van de kosten die voor de duurzame technieken zijn gemaakt van de fiscale winst worden afgetrokken. Dit is het bedrag:

70.000 × 54,5% = € 38.150,-

Dit bedrag gaat nu van de fiscale winst af. Dit gebeurt als volgt:

250.000 – 38.150 = € 211.850,-

De nieuwe fiscale winst is nu € 211.850,- en dit is ook het nieuwe bedrag waar de belasting vanaf gaat. Nu gaat u zien hoeveel voordeel de energie investeringsaftrek (EIA) heeft.

Belastingvoordeel: 62.500 – 52.962,50 = € 9.537,50

Dus dankzij de energie investeringsaftrek (EIA) al een voordeel van € 9.537,50. Met de EIA krijgt u dus een soort van korting op de investering. Dit zorgt dus voor dat met zonnepanelen er direct bespaard wordt en na de terugverdientijd zal er nog meer aan worden verdiend.

Zo komt u in aanmerking voor de energie investeringsaftrek (EIA)

Er zijn een paar eisen waar u aan moet voldoen om gebruik te mogen maken van deze regeling. Hier de voorwaarden waaraan u moet voldoen:

  • Het gaat om een onderneming die belastingplicht heeft over de inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of de BES-eilanden.
  • Het bedrijfsmiddel of techniek voldoet aan de wettelijke eisen, deze staan op de energielijst van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het wordt op tijd gemeld, dit is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland binnen 3 maanden na opdracht tot levering.
  • Alle meldingen voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen minstens € 2.500,- te bedragen. Er is een maximaal meldingsbedrag dat elk kalenderjaar wijzigt dit is in 2018 maximaal € 121 miljoen.

Wilt u nou meer weten over de energielijst Klik hier. Daar heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) een lijst voor waarbij de EIA van toepassing is.

Combinatie van regelingen met de energie investeringsaftrek (EIA)

Hier laten wij zien met welke subsidies en regelingen de EIA te combineren is en met welke dat niet zo is. Dit is altijd handig om te weten. Ook is er voor iedereen een verschil in welke regeling meer voordeel oplevert.

Om alles duidelijk te maken staan hier staan de subsidies en regelingen voor u op een rijtje:

EIA en Subsidies

Als u met een andere regeling investeringssubsidie ontvangt voor het bedrijfsmiddel, dan gaat dit subsidiebedrag van de kosten af voor de EIA. Met exploitatiesubsidie hoeft dit niet.

EIA en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in één jaar een investering tussen de € 2.300 en € 312.176 doet dan kunt u ook recht hebben op de KIA. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de Belastingdienst, uw accountant of boekhouder.

EIA en Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Wanneer u in aanmerking komt voor de EIA en de MIA dan zal u een van de twee moeten kiezen. De investeringskosten kunnen ook opgesplitst worden in een EIA- en een MIA-deel. Maar alle investeringskosten kunnen niet in aanmerking komen voor een EIA en een MIA.

EIA en Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De RvO zegt hier het volgende over: “In de regeling Investeringssubsidie duurzame energie zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die ook op de Energielijst 2018 staan. Een bedrijfsmiddel kan niet voor beide regelingen in aanmerking komen. Wanneer u voor een bedrijfsmiddel de investeringssubsidie duurzame energie krijgt, kunt u voor dit bedrijfsmiddel niet ook een melding voor EIA indienen.”

Alleen geldt de ISDE niet voor zonnepanelen maar alleen voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels. En zou u dus voor zonnepanelen wel een EIA kunnen aanvragen, want de ISDE is daar niet geldig voor. U kan dan voor de andere bedrijfsmiddelen zelf bepalen of u de EIA of de ISDE toepast.


VRAAG EEN GRATIS DAKINSPECTIE OF OFFERTE AAN!