Dakwerken Rotterdam

ZONNEPANELEN VOOR SPORTVERENIGING

Zonnepanelen voor sportvereniging

Voor 2017 is er wederom 6 miljoen subsidie voor sportverenigingen beschikbaar.

De oorspronkelijke aankondiging luidde als volgt:

Zonnepanelen voor uw sportvereniging? Sportverenigingen komen in aanmerking voor een subsidie van 30% op de kosten van de installatie. Hiermee wordt in een gemiddelde situatie de terugverdientijd verlaagd van 7 jaar naar 5 jaar. Een sportvereniging kan daardoor al na 5 jaar genieten van gratis zonnestroom. 

Al in 2012 is door kamerleden een motie ingediend om het gebruik van hernieuwbare energie bij een sportvereniging te stimuleren. Deze motie heeft ertoe geleid dat Minister Kamp, tezamen met de minister van volksgezondheid, Welzijn en Sport plannen heeft gemaakt voor een subsidieregeling voor sportverenigingen.
De regeling houdt in dat energiebesparende maatregelen voor sportverenigingen zullen worden gestimuleerd. Het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld sportkantines is daarbij het meest interessant, vooral omdat de terugverdientijd kort is. Vaak betreft het sportaccommodaties met platte daken. Dit is ideaal voor zonnepanelen omdat de sportvereniging dan een optimaal rendement haalt, immers de zonnepanelen kunnen dan netjes op het zuiden worden gericht.
Voor de regeling komen sportverenigingen in aanmerkingen die zijn aangesloten bij de NOC/NSF of de overkoepelende landelijke sportvereniging .


VRAAG EEN GRATIS DAKINSPECTIE OF OFFERTE AAN!